Schrijf u in als wederverkoper van Shopehbo.nl

Shopehbo.nl is een onderdeel van Machcom, een groothandel in lesboeken, zelfzorgmiddelen, verbandmiddelen, AED's en veiligheidskleding. Shopehbo.nl levert uitsluitend A merken op de Nederlandse en de Belgische markt. Kenmerkend zijn de hoge servicegraad, uitgebreid assortiment met de daaraan gekoppelde zeer efficiënte levering. Haar expertise en uitgebreid aanbod van producten zorgen ervoor, dat zij haar klanten kan ondersteunen met één totaalconcept .

Extra info

Shopehbo.nl heeft een speciaal wederverkoopprogramma ontwikkeld. Opleidingsinstituten en wederverkopers kunnen hier gebruik van maken na ontvangst van de benodigde formulieren en goedkeuring door Shopehbo.nl

Voordelen

Als wederverkoper kunt u producten inkopen voor speciale prijzen.
Gratis verzending.
Gratis retourneren.
Gebruik maken van verschillende betaalmogelijkheden.
Mogelijkheid voor rechtstreeks verzending (onder blanco label) naar uw klant.

 

Deelname criteria

Deelnemers worden door Shopehbo.nl uitgenodigd om  deel te nemen aan het wederverkoopprogramma.   Daarnaast bestaat de mogelijkheid om een verzoek tot deelname in te dienen. Shopehbo.nl zal dan beslissen of de aanmelding gehonoreerd wordt. Na goedkeuring door Shopehbo.nl ontvangt u een inlognaam en wachtwoord. Hiermede kunt u inloggen op het speciale wederverkoopprogramma.

De wederverkopers dienen aan de volgende criteria te voldoen:

U bent als organisatie gevestigd in Nederland:
U bent als organisatie ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Kosten

Voor de wederverkoper is het wederverkoopprogramma geheel gratis. Wel zal Shopehbo.nl periodiek haar wederverkopersbestand evalueren op kwaliteit. Op basis van deze evaluatie kan het zijn dat uw organisatie wordt uitgeschreven, hieraan zijn dan geen extra kosten verbonden.

Hoe aanmelden

Neem contact op via info@shopehbo.nl
Shopehbo.nl stuurt u een wederverkoop overeenkomst toe
Wederverkoopovereenkomst + recent uitreksel van de Kamer van Koophandel mailen naar info@shopehbo.nl of per post terugsturen.